PRIVACY

We are very delighted that you have shown interest in our enterprise. Data protection is of a particularly high priority for the management of Attar Ltd. The use of the Internet pages of  Attar Ltd is possible without any indication of personal data; however, if a data subject wants to use special enterprise services via our website, processing of personal data could become necessary. If the processing of personal data is necessary and there is no statutory basis for such processing, we generally obtain consent from the data subject.


The processing of personal data, such as the name, address, e-mail address, or telephone number of a data subject shall always be in line with the General Data Protection Regulation (GDPR), and in accordance with the country-specific data protection regulations applicable to Attar Ltd. By means of this data protection declaration, our enterprise would like to inform the general public of the nature, scope, and purpose of the personal data we collect, use and process. Furthermore, data subjects are informed, by means of this data protection declaration, of the rights to which they are entitled.


As the controller, Attar Ltd has implemented numerous technical and organizational measures to ensure the most complete protection of personal data processed through this website. However, Internet-based data transmissions may in principle have security gaps, so absolute protection may not be guaranteed. For this reason, every data subject is free to transfer personal data to us via alternative means, e.g. by telephone.

Privacy Policy

Inona moa ny Ikala STEM ?


Ikala STEM dia fikambanana iandraiketan'ny vehivavy siantifika Malagasy maromaro, tsy mitady tombony, manandratra ny fanabeazana sy ny lalam-piofanana Siansa st Teknolojia eto Madagasikara.




Iza no afaka miditra ho mpikambana ao amin'ny Ikala STEM ?


Ny olona rehetra mitovy tarigetra aminay dia afaka miditra ho mpikambana ao amin'ny Ikala STEM. Azonao jerena ato karazana sehatra hahafahanao miditra ho mpikambana.




Ny vehivavy ihany ve no afaka miditra ho mpikambana ao amin’ny Ikala STEM ?


Afaka miditra ho mpikambana avokoa na lahy na vavy rehefa mitovy tarigetra amin'ny WiseMada. Azonao jerena ato ny sehatra hahafahanao miditra ho mpikambana sy miara-miasa aminay.




Natokana ho an’ireo nandalo lalam-piofanana Siansa ihany ve ny Ikala STEM ?


Tsy ny Siantifika ihany no afaka mivoy ny fanabeazana. Afaka miditra ho mpikambana sy miara-miasa aminay araka izany ny olona rehetra, rehefa vonona hifampizara ny traikefany.




Tsy maintsy Malagasy ary monina ao Madagasikara ve aho raha te ho mpikambana ?


Tsy mifidy tany niaviana sy honenana ny Ikala STEM.




Iza ary no atonina raha maniry hiditra ho mpikambana ?


Aza misalasala manoratra aminay raha maniry hiditra ho mpikambana ianao, na miresaka amin’ny mpikambana fantatrao, mba hahafahanay mampifandray amin’ireo mpikambana any amin’ny firenena misy anao.




Manome vatsim-pianarana ve ny Ikala STEM ?


Amin’izao fotoana izao dia tsy manome vatsim-pianarana ny Ikala STEM. Miezaka kosa nefa izahay mizara ireo vatsim-pianarana na atrikasa mba ho fampahafantarana ireo tanora Malagasy.




Inona no tombony azoko raha miditra ho mpikambana ?


Asa an-tsitra-po no atoan’ny Ikala STEM. Manome sehatra ho anao izahay araka izany hizaranao ny traikefa anananao. Mampitombo ny fifandraisanao sy ny fiaraha-miasa amin’ireo Siantifika Malagasy ihany koa izahay araka izany. Hitanao ao amin'ny News Room ny vaovao mikasika ny Ankaotra ny atrikasa karakarainay isan-taona (IAW), sy ny mentoring program izay sehatra hifanampiana sy hifampizarana traikefa amin'ireo tanora manaraka ny lalam-piofanana STEM.




Mbola misy fanontaniana tianao apetraka ?


Raha tsy voavaly eto amin'ity pejy ity ny fanontanianao, dia aza misalasala manoratra mivantana aminay, ato amin'ny mailaka ikalastem[at]gmail[dot]com .





Status of the Privacy Statement as at April 2021